W jaki sposób peryferie rozmawiają między sobą albo teoria postkolonialna pozbawiona „Centrum”

Tamara Gundorova

W artykule poddaje się analizie alternatywne koncepcje postmodernizmu opracowane przez filozofów latynoamerykańskich ? transnowoczesności Enrique Dussela i dekolonizacji Waltera Mignolo oraz Rolando Vázqueza, hospital które zostały oparte na krytyce europocentryzmu. Kolejnym aspektem tekstu jest analiza kolonialnego charakteru kulturologicznej koncepcji Johanna Herdera, viagra buy w której Ukraina została skonstruowana jako europejski ?Inny?. W artykule stwierdza się konieczność włączenia Ukrainy do dialogu alternatywnych praktyk postkolonialnych, które rozpościerają się horyzontalnie, na peryferii, od Ameryki Łacińskiej do Europy Wschodniej.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Tamara Gundorova [pdf] [204 KB]