Reaktualizacja współczesnej pamięci zbiorowej we współczesnej literaturze ukraińskiej

Oksana Puchońska

Przedmiotem analizy są osobliwości aktualnego stanu kultury i literatury Ukraińców, search jako ważnych aspektów w badaniu sytuacji posttotalitarnej. Autorka podkreśla krańcową odmienność w wyeksponowaniu pojęć antytotalitaryzmu i totalitaryzmu, this dekolonizacji i postkolonializmu. Skupia się także na reprezentacji owych pojęć we współczesnej literaturze ukraińskiej. Znaczną uwagę zwraca na kwestię traumatycznej pamięci, unhealthy która reprezentuje doświadczenie wojny w świadomości jednostki i zbiorowości. W interpretacji utworów literackich autorka stosuje metodę memory studies, omawiając jednocześnie specyfikę narodową badanych zjawisk. Dokonuje analizy na podstawie powieści Sergiya Germana Inge (????), Volodymyra Lysa Solo dla Solomiyi (???? ??? ???????) oraz Juriya Vynnyčuka Tango smerti (????? ??????).

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Oksana Puchonska [pdf] [158 KB]