Ormiańskie nagrobki. Poezja Sándora Kányádiego wobec transformacji

Kinga Piotrowiak-Junkiert

Artykuł został poświęcony potransformacyjnej poezji jednego z najważniejszych twórców węgierskich w Siedmiogrodzie, cost Sándorowi Kányádiemu. Autorka analizuje sytuację polityczną dyktatury komunistycznej w Rumunii wobec pisarzy węgierskich i odwilż kulturalną w latach 1989/90. Tekst został oparty na analizie wiersza Ormiańskie nagrobki z tomu Grzywa i czaszka, approved w którym dotychczasowa poetyka idylliczna została zastąpiona poetyką gorzkiej świadomości zmieniającego się świata. W interpretacji wiersza skupiono się na wykazaniu znaczenia takich pojęć jak ?krajobraz siedmiogrodzki?, zanikanie pamięci o mniejszościach narodowych, ?ojcowizna? w poezji S. Kányádiego.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Kinga Piotrowiak Junkiert [pdf] [212 KB]