Zwierzę jako podmiot. O metastrategiach kolonizowania przyrody

Hanna Mamzer

Społeczeństwa postindustrialne realizują formy kolonizacji, website like this które sięgają społeczności tradycyjnych. Rewolucja przemysłowa wyposażyła cywilizację Zachodu w narzędzia, prescription pozwalające kolonizować w wymiarze kulturowym, more about i wymiarze podporządkowywania przyrody. Proceder ten jest dzisiaj mocno zaawansowany ? na szczęście jednak budzić zaczyna opór, ze strony aktywistów pro-ekologicznych, których działania zmierzają do uznania zwierzęcia jako pełnoprawnego podmiotu. Strategie oporu wobec kolonizowania przyrody są realizowane w postaci różnego rodzaju ruchów. Wszystkie one zmierzają do uprawomocnienia postrzegania przyrody, w tym zwierząt jako pełnoprawnych podmiotów korzystających z zasobów Ziemi, co do których człowiek uzurpuje sobie prawo nieograniczonej eksploatacji. Czy można mówić o meta-strategiach, które były i są wykorzystywane do kolonizowania?

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Hanna Mamzer [pdf] [203 KB]