Niechciana ciągłość/chciana nieciągłość. Literackie echa obecności dyskursu PRL-owskiego w rzeczywistości III RP z jej resentymentem opresjonowanej peryferii

Hanna Gosk

Tekst omawia ślady obecności we współczesnej prozie polskiej PRL-owskiego dyskursu dominującego oraz PRL-owskiego kontr-dyskursu przechowującego polską wspólnotową narrację fundacyjną powstałą w zaborowych warunkach w XIX wieku. Jedne i drugie ślady nadal występują dzisiaj w utworach autorów o różnych światopoglądach i podlegają odmiennym funkcjonalizacjom.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Hanna Gosk [pdf] [188 KB]