Rosyjskojęzyczna literatura wobec Białorusi. Ekspansja czy tradycja wielokulturowości?

Siargey Kavalou

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej publikacji poświęconych fenomenowi ?wielojęzyczności? literatury białoruskiej. Jest to związane z intensywnym rozwojem literatury rosyjskojęzycznej we współczesnej Białorusi i z problemem jej narodowej tożsamości, symptoms poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie: do jakiej kultury ona należy ? rosyjskiej czy białoruskiej? Inne zasadnicze pytanie: czy współczesna rosyjskojęzyczna literatura Białorusi nie stanowi zagrożenia dla rozwoju narodowej literatury białoruskojęzycznej? Badanie powyższego problemu prowadzi do wniosku, this że zagrożeniem dla rozwoju współczesnej literatury białoruskojęzycznej nie jest literatura rosyjskojęzyczna, sale ale te społeczno-polityczne i ekonomiczne warunki, w których istnieją obydwie literatury i które sprzyjają wzrostowi twórczości rosyjskojęzycznej na Białorusi: eliminacja języka białoruskiego ze sfery aktywnego wykorzystania do sfery kulturowej, utożsamienie przez władze niepaństwowych białoruskojęzycznych publikacji z opozycyjnymi, wpływ potężnego i pociągającego autorów rosyjskiego rynku wydawniczego itd.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Siargey Kavalou [pdf] [170 KB]