Etnoobrazy i stereotypy narodowe w powieści fantasy Niki Rakitinej Gonitwa i powieści sensacyjnej Andrzeja Kurkowa Dobry anioł śmierci.  

Siergiej Kowalow

Artykuł dotyczy funkcjonowania etnoobrazów i stereotypów narodowych w rosyjskojęzycznej literaturze Białorusi i Ukrainy na przykładzie powieści fantasy młodej pisarki białoruskiej Niki Rakitinej Gonitwa oraz powieści sensacyjnej znanego pisarza ukraińskiego Andreja Kurkowa Dobry anioł śmierci. Wybrane do analizy utwory należą do różnych literatur narodowych i reprezentują odmienne gatunki literackie, mimo to przekonująco świadczą o artystycznym potencjale związanym z wykorzystaniem przez pisarzy współczesnych tradycji narodowych oraz podejmowaniem gry literackiej z narodowymi kodami i obrazami.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Porownania 21 2 2017 14 Kowalow [pdf] [265 KB]