Stereotypy ideowe w obrazowaniu Słowacji w czeskiej poezji lat 1860–1939.

Dalibor Tureček

Studium poświęcone jest obrazowi Słowacji w czeskiej poezji lat 1860–1939, tj. stereotypom ideowym, które ukształtowały się jeszcze przed powstaniem w 1918 roku wspólnego państwa czesko-słowackiego. Słowacja odbierana byla wtedy w duchu romantycznym jako piękna kraina z dziewiczą przyrodą i ludem niedotkniętym zepsuciem cywilizacyjnym. Negatywnie oceniano dążenie Słowaków do językowego i narodowego samostanowienia – nie uwzględniając aspektu historycznego, etnicznego i politycznego mniemano, iż Słowacja stanowi naturalną część czeskiego projektu narodowego. Odnoszenie się Czechów do Słowaków z poczuciem wyższości, ich postawa „starszego brata“ może zostać określona, nieco hiperbolicznie, jako kolonialna.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Porownania 21 2 2017 11 Turecek [pdf] [220 KB]