The Image of India in 19th-century Slovak Literature

Róbert Gáfrik

Europejski renesans orientalny rozpoczął się od odkrycia sanskrytu, które zrodziło wybitną dyscyplinę akademicką XIX wieku: filologię porównawczą. Czeski filolog Josef Dobrovský (1753–1829) i polski badacz sanskrytu Walenty Skorochód Majewski (1764–1835) bardzo szybko odkryli podobieństwa między językami indyjskimi i słowiańskimi, wskutek czego wielu słowiańskich uczonych zaczęło postrzegać Indie jako ojczyznę słowiańską. Wielcy słowaccy poeci romantyczni, tacy jak Ján Hollý (1785–1849) i Ján Kollár (1793–1852) uważali Indie za ojczyznę Słowian, podobnie jak Ľudovít Štúr (1812–1856), główny przywódca słowackiego odrodzenia narodowego w XIX wieku; jako heglista był on jednak krytyczny wobec religii indyjskiej i systemu kastowego. Artykuł rekonstruuje obraz Indii w słowackiej literaturze XIX wieku, od fascynacji ideą słowiańskiej ojczyzny w Indiach w pierwszej połowie XIX wieku do jej negacji w świetle teorii inwazji aryjskiej w drugej połowie XIX wieku. Główna uwaga poświęcona została zmieniającym się obrazom indyjskiego Innego i własnym wizerunkom Słowian w odniesieniu do Indii.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Porownania 21 2 2017 12 Gafrik [pdf] [179 KB]