Kult-Dichter vs. Kult des Dichters: Das Porträt Taras Schewtschenkos in „Die Verhinderte Rede von Kiew” von Friedrich Dürrenmatt

Jewhenia Wołoszczuk

Niniejszy artykuł stanowi analizę eseju Friedricha Dürrenmatta Niewygłoszone przemówienie o Kijowie, który jak dotąd pozostaje na marginesie zainteresowań badaczy twórczości szwajcarskiego dramaturga. Portret literacki ukraińskiego poety Tarasa Szewczenki jako kulturowego Innego, a także portret własny autora tekstu zostały przenalizowane w aspekcie ich relacji wobec kontekstów kulturowych i politycznych.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Porownania 21 2 2017 13 Voloshchuk [pdf] [170 KB]