Gothic Fielding? Philip James de Loutherbourg’s Tom Jones

Jakub Lipski

Artykuł poświęcony jest trzem „gotyckim” ilustracjom P.J. de Loutherbourga, przedstawiającym wybrane sceny z powieści Tom Jones Henry’ego Fieldinga. Artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego ilustrator zrezygnował z ukazania gotyckich motywów obecnych w powieści Fieldinga, takich jak szczegółowy opis rezydencji Pana Allworthy’ego, i zamiast tego dokonał modyfikacji scen, które w wydaniu powieściowym nie mają z estetyką gotycką nic wspólnego. W konkluzji przypadek „gotyckiego Fieldinga” ukazany zostaje w kontekście istotnych zjawisk na rynku wydawniczym końca XVIII wieku.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Porownania 21 2 2017 19 Lipski [pdf] [911 KB]