Co rodzice uczniów myślą o segregacji dzieci w szkołach?  

Jurina Rusnáková, Július Rusnák, Rastislav Rosinský, Alena Rochovská, Barbora Odrášková,

W słowackim systemie edukacji segregacja jest dość powszechnym zjawiskiem zarówno w szkołach podstawowych, jak i w przedszkolach. Mimo powtarzających się ostrzeżeń ze strony Unii Europejskiej, szkoły w pobliżu społeczności romskich wykorzystują taką separację. Dyrekcje twierdzą, że edukacja ta wspiera „indywidualne podejście” do uczniów romskich, ponieważ tzw. klasy romskie są mniejsze, a przy tym ważnym argumentem jest nacisk rodziców nieromskich, którzy preferują etnicznie jednorodne klasy i wybierają szkoły dla swoich dzieci (nie są zainteresowani szkołami o większej liczbie uczniów romskich). W artykule przedstawiono opinie rodziców dzieci romskich i nieromskich na temat segregowanej edukacji, które uzyskano w wywiadach i badaniach grup fokusowych poprzez analizę projektów i programów zintegrowanej edukacji.