„Leniny” w czasoprzestrzeni Rosji. Oczami polskich podróżników

Ewa Pogonowska

Niniejszy artykuł poświęcony został znamiennemu tekstowi kultury, jakim jest pomnik Włodzimierza Lenina. Monumenty wodza rewolucji ( pozostałości ikonografii sowieckiej ) stanowią swoisty topos w relacjach polskich reporterów ze współczesnej Rosji. Dyskursy na temat „Leninów” zdeterminowane są przez czas, przestrzeń i zmysł wzroku zagranicznych obserwatorów ( bo nie tylko Polaków ). Doświadczenie wizualne podróżników symbolicznie porządkuje, wręcz zawłaszcza „inną” rzeczywistość Rosji. Jednocześnie spojrzenie z zewnątrz daje możliwość wolnego od zniekształceń ( związanych z nostalgią lub skutkami indoktrynacji ) oglądu monumentów, z którymi Rosjanie żyli ( żyją ) na co dzień.

10.14746/por.2022.1.21
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Porownania 31 20 POGONOWSKA [pdf] [271 KB]