Literatura bez granic [artykuł recenzyjny]

Izabela Sobczak

Artykuł stanowi recenzję dzieła Dezorientacje. Antologia polskiej literatury queer pod redakcją Alessandro Amenty, Tomasza Kaliściaka i Błażeja Warkockiego, które ukazało się w 2021 roku. Na antologię składa się obszerny zbiór fragmentów z utworów kanonicznych oraz pozostających na marginesie literatury polskiej. Reprezentacje twórczości różnorodnej pod względem tematyki, twórców i gatunków, rozciągające się czasowo od XVIII wieku do współczesności, rzucają nowe, pozbawione uprzedzeń światło na tradycję historycznoliteracką, destabilizując separatystyczne podziały na centrum – peryferie, wysoki – niski, męski – kobiecy, które dotychczas kształtowały kanon literatury polskiej. Tym samym do rąk polskich czytelników trafia dzieło bez uprzedzeń i bez granic, otwarte na uzupełnienia i dające przestrzeń interpretacji, ale wypracowane na bazie teorii queer i samo, pod względem treści i metodologii doboru utworów, będące queerowym. Amenta, Kaliściak i Warkocki przechwytują kanon z potencjałem wywrotowym, tworząc antologię, którą można czytać zarówno jako podręcznik, jak i spójną, wielowątkową narrację.

10.14746/por.2022.1.25
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Porownania 31 24 SOBCZAK [pdf] [172 KB]