Operacje społeczno-przyrodnicze w diaporamie Dęby? Stefana Wojneckiego

Dorota Łuczak

Tematem niniejszego tekstu jest projekt audiowizualny Dęby? Stefana Wojneckiego, który powstał przy współpracy Marii Ewy Wiesner oraz Jerzego Dorna w 1974 roku i był dotąd nieobecny w literaturze historyczno-artystycznej i w historii polskiej fotografii. Dzieło to zostało przedstawione jako przykład sztuki ekologicznej, która nie tylko manifestuje konieczność ochrony środowiska, ale skłania do empatycznego przewartościowania relacji społeczno-środowiskowych. W reprezentowanym w Dębach? doświadczeniu chorowania i bycia poddanym operacjom ratującym życie autorka dostrzega idee antycypujące posthumanistyczne zniesienie hierarchicznej dominacji człowieka na rzecz równościowych relacji bytów ludzkich i nie-ludzkich.

10.14746/por.2022.1.18
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Porownania 31 17 LUCZAK [pdf] [210 KB]