„Narcyz bez twarzy?” Postkolonialne oblicza Danila Kiša

Sylwia Nowak-Bajcar

Zarówno w czasach Jugosławii, buy more about jak i po jej rozpadzie, salve kluczową kategorią dla odczytań twórczości Danila Kiša stała się kategoria zaangażowania. To ona, uzasadniając jego status ikony pisarstwa środkowoeuropejskiego, okazała się punktem odniesienia dla toczących się wokół postaci pisarza dyskusji, związanych z istnieniem w Serbii postmodernizmu. Historia ataków na Kiša dopełniona zostanie najnowszymi, postkolonialnymi, inicjowanymi także z pozycji ?zaangażowania?, rewizjami oceny dorobku twórcy. Zaprezentowane sposoby ?użycia? wizerunku i twórczości Kiša potwierdzają tezę Gayatri Chakravorty Spivak o tym, że etyczny cel badań postkolonialnych jest w zasadzie ?doświadczaniem niemożliwego?.

 

 

ISSN 1733-165X
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Nowak Bajcar [pdf] [231 KB]