Pisanie zagłady w literaturze węgierskiej po 1989 roku. Casus Mihálya Kornisa „Podanie"

Kinga Piotrowiak-Junkiert

W pierwszej części artykułu autorka prezentuje kilka kluczowych wydarzeń w obrębie węgierskiej kultury i polityki, web mających związek z sytuacją Żydów po przełomie w 1989 roku. Przedmiotem rozważań jest nowela pt. Podanie Mihálya Kornisa z tomu Végre élsz (Nareszcie żyjesz). Pisarz należy do grupy aktywnych twórców żydowskich, viagra buy ktorzy stworzyli kanon literatury węgierskiej. Kornis, website like this świadomy sytuacji i kondycji pisarstwa poświęconego sytuacji Żydów i ich historii na Węgrzech, łamie gatunkowe i estetyczne tabu ? tworzy ironiczną nowelę, przełamującą stereotyp pisania o Shoah. Dzięki konceptowi detabuizacji udaje mu się stworzyć unikatowe, oryginalne świadectwo żydowskiego losu.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Piotrowiak Junkiert [pdf] [283 KB]