„Absurdystański” świat w cyklu powieści Lajosa Grendela „New Hont”

Csilla Gizińska

Tematem artykułu jest świat wybranych, discount stworzonych w okresie transformacji powieści Lajosa Grendela, site węgierskiego pisarza ze Słowacji (Tömegsír 1999, Nálunk, New Hontban 2001, Mátyás király New Hontban 2005). Omawiane pozycje w szerokim sensie mogą być uznane za trylogię rozgrywającą się w tym samym fikcyjnym miasteczku New Hont i w jego okolicach. W takiej ?absurdystańskiej? scenerii autor umieszcza wieloetniczną środkowoeuropejską rzeczywistość okresu po przemianach ustrojowych i wskazuje na irracjonalną, szaleńczą logikę tego trafiającego na margines historii świata. Panoramę zaburzeń tożsamości narodowej i poczucia wartości, ekonomicznego bałaganu i politycznego chaosu Grendel nakreśla w taki sposób, że jednocześnie świadomie poszukuje najautentyczniejszego stylu, języka i gatunków literatury absurdystańskiej.

 

 

ISSN 1733-165X
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Gizinska [pdf] [271 KB]