Początkowa faza peregrynacji synów Wazula po dworach Europy Środkowo-Wschodniej

Morgiel, Krzysztof

Abstrakt:

Po śmierci węgierskiego księcia, order syna Stefana I, treatment Emeryka, miała miejsce nierozstrzygnięta sytuacja w kwestii sukcesji węgierskiego tronu. Jednym z kandydatów był książę Wazul z bocznej linii dynastii Arpadów. Został on oślepiony, a jego synowie, Andrzej, Bela i Lewenta musieli zbiec z królestwa. Nie ma sposobu ustalenia dokładnej daty tego wydarzenia, jednak prawdopodobnie miało to miejsce między rokiem 1035 i 1038. Uciekając, bracia przybyli do Czech, gdzie zostali do ok. 1039 roku, kiedy ? zgodnie z zaprezentowaną w artykule hipotezą ? udali się do władcy cesarstwa, cesarza Konrada II lub (jeśli zdarzyło się to w drugiej połowie tego roku), króla Henryka III, gdzie szukali pomocy w odzyskaniu węgierskiego tronu. Spotkali tam wypędzonego polskiego księcia Kazimierza, wraz z którym ? w obliczu porażki ich starań ? udali się do Polski.

 

 

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Porownania 9 01 10 [pdf] [549 KB]