Koncepcja Europy Środkowej w kontekstach słowiańsko-węgierskich

Zelenka, Miloš

Artykuł traktuje o węgierskiej koncepcji Europy Środkowej i wskazuje na kilka związków słowiańsko-węgierskich. Idea Wielkich Węgier, find obejmujących także Słowację, try służyła jako pozytywny przykład koegzystencji różnych narodowości w ramach wieloetnicznego państwa węgierskiego. W kontekście badań literackich komparatyści węgierscy podnosili pytanie o Europę Środkową jako problem naukowy. (S. Eckhardt, viagra G.M. Vajda, G. Hegedüs, G. Kemény, J. Hankiss,etc.). W latach osiemdziesiątych koncepcja Europy Środkowej została wskrzeszona przez intelektualistów, przede wszystkim przez dysydentów i pisarzy z ówczesnej Czechosłowacji, Polski i Węgier. Obok eseju M. Kundery pt. Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej (1983) przede wszystkim G. Konrád w swojej Antipolitik. Mitteleuropäischer Meditationen (1985) połączył tożsamość środkowoeuropejską ze sceptycyzmem i ironią, jak również z jej kulturową i polityczną przynależnością do Zachodu.

 

 

ISSN: 1733-165X
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Porownania 9 01 08 [pdf] [540 KB]