Odmazywanie/nadpisywanie: Gestarium Rafała Jakubowicza

Roszak, Joanna

Tekst jest przeglądem prac Rafała Jakubowicza dotyczących Zagłady. Autorka pokazuje, jakie gesty wykonują w swoich pracach artyści, by odkłamać pamięć miejsc i ukazać ich złożoną tożsamość (jak w przypadku poznańskiego zamku czy synagogi-pływalni). Sugeruje także, jak mechanizmy atrybucji  i projekcji uruchamiają się w odbiorcy post-pamiętającym Szoa. Sztuka rozumiana jest w artykule jako miejsce przepracowania zbiorowej traumy ? miejsce, które odsłania, uobecnia, ewokuje minione, dba więc o rekompensatę pamięci.

 

 

ISSN 1733-165X
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Porownania 9 01 02 [pdf] [1.1 MB]