Súčasná bieloruská poézia. Filozofia a politika. Tradícia a inovácia

Džundová, Ivana

Abstrakt:

WSPÓŁCZESNA POEZJA BIAŁORUSKA. FILOZOFIA I POLITYKA. TRADYCJA I INNOWACJA.
Artykuł opisuje stan współczesnej białoruskiej poezji. Koncentruje się ona na tradycji oraz tendencjach innowacyjnych współczesnej liryki oraz odnosi się nie tylko do subiektywnego odczucia prawdy, ale również do społecznej i politycznej sytuacji w kraju, w perspektywie zarówno dzisiejszej, jak też w historycznej. W tym połączeniu zarysowują się podstawowe tendencje zarysowane przez znaczenia wyodrębnione z wierszy autorów różnych generacji oraz przez ich interpretacje, z wieloma przykładami tych tendencji stanowiącymi przejawy języka, narodowej tożsamości,związków z sąsiednimi narodami, jak również bardziej tradycyjnych tematów, jak obecność Boga,prawdy, miłości i innych. Sytuacja narodowa i polityczna jest tematem wierszy starszej generacji poetów ? Nila Chilewicza i Ryhora Baradulina. Fundamentalna filozoficzna percepcja świata jest reprezentowana na przykładach wybranych z poezji Alesia Raznaua, zaś kombinację obu tendencji można odnaleźć w wierszach Leonida-Dranko Majsijuka. Tradycyjną poezję reprezentują utwory Hilewicza, Baradulina i Majsijuka, podczas gdy tendencje nowocześniejsze we współczesnej białoruskiej poezji są ucieleśniane w poezji przez Raznaua i Andrieja Chadanowicza. Ostatni z wymienionych jest najmłodszym autorem wybranym do badań. Celem artykułu jest interpretacyjne spojrzenie na wyodrębnione z poezji wskazanych autorów formy ujmowania podstawowych tematycznych linii we współczesnej białoruskiej literaturze i zarys białoruskiego odbioru rzeczywistości w duchu państwowości oraz subiektywnego doświadczenia.

 

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Porownania 9 01 21 [pdf] [558 KB]