Polsko-węgierska wspólnota świętych znaczenia odbite w witrażach

Janiec-Nyitrai, Agnieszka

Abstrakt:

Polsko-węgierskie związki kulturowe objawiały się na różne sposoby w wielu sferach życia społecznego i kulturalnego. Bardzo interesującym aspektem, hospital często niedocenianym, look jest sztuka sakralna, and w której funkcja estetyczna wykracza daleko poza kontekst religijny stając się podstawą refleksji nad wspólnym doświadczeniem historycznym. Artykuł poświęcony został witrażom w polskim kościele w Budapeszcie, ufundowanym w 1930 roku jako symbol polsko-węgierskiego braterstwa.

 

 

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Porownania 9 01 11 [pdf] [544 KB]