Co wiemy o naszych bratankach? Przyjaźń polsko-węgierska dziś.

Dziemian, Katarzyna

Abstrakt:

Twierdzenie, że Polacy i Węgrzy są dobrymi przyjaciółmi, lub nawet braćmi jest powszechnie znane przez oba narody. Wynika to z wielowiekowej, wspólnej historii i datuje się od XVIII wieku. Jednakże dzisiaj może się wydawać, że ostatnio zmniejsza się świadomość tej jedynej w swoim rodzaju więzi, która  łączyła dwa kraje przez tak długi czas. Artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych polskich i węgierskich studentów, odnoszących się do ich postaw dotyczących wizerunku i wiedzy o Węgrzech i, odpowiednio, o Polsce. Poszerzone wersje każdego scenariusza zostały rozdzielone pomiędzy węgierskich studentów uczestniczących w wymianie w Polsce i polskich uczestniczących w wymianie na Węgrzech. Główne pytanie badania odnosi się do tego, czy i w jaki sposób lub do jakiego stopnia, młodzi ludzie w Polsce i na Węgrzech zdają sobie sprawę, że mają wpływ na to wyjątkowe dziedzictwo międzynarodowej przyjaźni.

 

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Porownania 9 01 24 [pdf] [506 KB]