Jurij Andruchowycz i Andrzej Stasiuk o tożsamości ukształtowanej przez historię

Weretiuk, Oksana

Artykuł stanowi analizę porównawczą historycznych korzeni europejskiej i narodowej tożsamości Ukrainy i Polski zawartą w prozie Andrzeja Stasiuka (1960) i Jurija Andruchowycza (1960), viagra prozie dotyczącej polsko-ukraińskiego pogranicza, order która ujawnia podobne, ale jednocześnie inne, subiektywnie ukierunkowane polskie i ukraińskie rozumienie pamięci zbiorowej i świadomości historycznej. Pisarze badali skomplikowaną naturę tożsamości w Europie Środkowo-Wschodniej. Przyglądali się relacjom między tożsamością a historią, religią, narodem i językiem w Galicji jako tyglu kulturowym. Stasiuk i Andruchowycz próbują odpowiedzieć na pytanie: Co oznacza być Europejczykiem? Co oznacza być Polakami i Ukraińcami? Przynależąc do tego samego pokolenia, tego samego regionu geograficznego, Stasiuk i Andruchowycz mają podobny pogląd i opinię na te zagadnienia, ale ich tożsamość narodowa, językowa, wizje nowej Europy i wreszcie metody twórcze różnią się. Podejście porównawcze przy badaniu Dojczlandu (2007) Andrzeja Stasiuka i Tajemnicy (2008) Jurija Andruchowycza oraz ich wspólnej pracy Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową (2008), ujawniły regionalną, narodową, supernarodową (europejską) perspektywę w dziejach Europy Środkowo-Wschodniej.

 

ISSN: 173-165X
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
Porownania 9 01 05 [pdf] [553 KB]