Gorszy czy wychowuje? Czy w średniowieczu istniała literatura dla dzieci? (na przykładzie Księgi ku pouczeniu córek Godfryda de la Tour Landry).

Anna Loba

Księga ku pouczeniu córek (Livre du Chevalier de la Tour Landry pour l’enseignement de ses filles, 1371–1372) Godfryda de la Tour Landry’ego jest dziełem napisanym przez ojca, któremu leży na sercu szczęście i pomyślne małżeństwo jego córek. Trudno pogodzić dydaktyczny zamysł Księgi z jej zawartością, która wydaje się nieprzystosowana dla dziecięcego odbiorcy. Celem mojego artykułu jest zastanowienie się, czy dzieło to można potraktować jako przykład średniowiecznej literatury dla dzieci.

 

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
15 Anna Loba [pdf] [208 KB]