Postkolonialna obcość w przekładzie na język „pozakolonialny”.

Jakub Czernik

Przedmiotem niniejszego artykułu są mechanizmy towarzyszące przekładowi literatury postkolonialnej na język „pozakolonialny”, czyli przeniesieniu tekstu poza języki i kultury uczestniczące w (post)kolonialnym zwarciu. Zagadnienia te są omówione na przykładzie przekładów na język polski powieści Chinuy Achebego Things Fall Apart oraz Salmana Rushdiego The Satanic Verses.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
09 Jakub Czernik [pdf] [223 KB]