Auto-Image in the Writings of Dominik Tatarka

Mária Bátorová

Artykuł, oparty na dotychczasowych analizach, wykorzystuje teoretyczny dyskurs komparatystycznej imagologii, by pokazać jej produktywne aspekty na materiale będącym przykładem stosunku polityki i literatury. Wybrano przede wszystkim utwory, które były istotnymi wydarzeniami w rozwoju literatury słowackiej i pozwalają na jej odniesienie do kontekstu literatury Europy Środkowej od lat czterdziestych XX wieku. W artykule zwrócono uwagę również na inne symptomy: dwa etapy podziemia literackiego, emigrację wewnętrzną, niezależność wewnętrzną, kilka typów auto-obrazów i ich występowania lub oddziaływania w strukturze dzieła literackiego. Artykuł dotyczy jednego z typów słowackiej twórczości literackiej i dąży do odideologizowania obrazu słowackiej literatury jako literatury typu wiejskiego.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
04 Maria Batorova [pdf] [232 KB]