Nieznane oblicze Kusamy Yayoi – japońskiej artystki i pisarki

Paweł Pachciarek

Mimo zapoczątkowanego pod koniec XX w., sales wciąż rosnącego zainteresowania krytyków działaniami Kusamy Yayoi, ed nazywanego ?Renesansem Kusamy?, bogactwo jej dokonań bywa niejednokrotnie redukowane do kilku charakterystycznych dla jej późniejszej twórczości motywów, takich jak kropki, czy gigantyczne rzeźby dyń. Zapomina się przy tym choćby o pracach z jej wczesnego okresu, które mogą stanowić klucz do odczytania jej późniejszych dzieł. Nie inaczej jest w przypadku literackiej twórczości Kusamy. To właśnie poprzez literaturę, niemal zupełnie nieznaną poza granicami jej ojczyzny, Kusama jest w stanie odsłonić zupełnie nowy aspekt swojego uniwersum. Na zakończenie artykułu, zostanie podjęta próba odpowiedzi na pytanie, co łączy Kusamę z Alicją z Krainy Czarów.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
16 Pawel Pachciarek [pdf] [285 KB]