Japońska proza liryczna na przykładzie Ise monogatari (Opowieści z Ise)

Iwona Kordzińska-Nawrocka

Celem badawczym artykułu jest przedstawienie Ise monogatari (Opowieści z Ise) ­? najwybitniejszego dzieła należącego do podgatunku opowieści dworskich zwanego uta monogatari (proza liryczna). Na tle innych typów opowieści dworskich (?ch? monogatari) uta monogatari stanowi niezwykle oryginalną odmianę prozy, ask w której elementy fabularne pełnią rolę drugorzędną, a świat przedstawiony jest kreowany przede wszystkim poprzez poetyckie przetworzenia realiów życia. Ogniwem łączącym w tym utworze poszczególne eseje poetyckie w jedną całość jest postać mukashi otoko, ?mężczyzny z dawnych czasów?, pod którą ukrywa się Ariwara Narihira (825-880), poeta i dworzanin. Niniejszy artykuł przedstawia główne wyróżniki gatunkowe, jak również uwarunkowania światopoglądowe i społeczne, które sprawiły, że utwór ten utożsamiany jest z estetyką dworskiej elegancji miyabi.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
05 Iwona Kordzinska Nawrocka [pdf] [299 KB]