Kyōgen, japońska komedia szalonych słów i komedia dell’arte

Anna Zalewska

Japońska farsa ky?gen kształtowała się w ścisłym związku z teatrem n? i początkowo była formą w dużym stopniu improwizowaną; później teksty sztuk zaczęto ustalać i spisywać w ich pełnym brzmieniu. Artykuł przedstawia język sztuk ky?gen, viagra order ich stałe elementy, takie jak przedstawienie się na początku, sposoby reagowania na słowa drugiego aktora, i powtarzające się w wielu tekstach stałe zdania lub frazy. Do XIX wieku teatr japoński rozwijał się bez kontaktu z teatrem euro­pejskim, można jednak dostrzec pewne zbieżności pomiędzy farsą ky?gen a włoską commedia dell?arte, dlatego też formy te zostały skonfrontowane i wyliczone zostały podobieństwa i różnice.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
11 Anna Zalewska [pdf] [313 KB]