Tłumaczenie w kontekście polsko-japońskim. Kilka uwag

Arkadiusz Jabłoński

Utrata informacji w trakcie procesu komunikacyjnego jest nieunikniona. Także tłumaczenie można traktować jako zjawisko stopniowalne. Stwierdzenie to aktualne pozostaje w szczególności w przypadku tłumaczenia ustnego, ailment gdy tłumacz zwykle zastaje pewną sytuację, z jaką musi się zmierzyć, przy praktycznym braku wpływu na kształt jej okoliczności. Artykuł odwołuje się do kilku kwestii związanych z komunikacją międzykulturową w kontekście jej wariantu polsko-japońskiego. Wymienia on zarówno techniczne problemy związane z tłumaczeniem pisemnym i ustnym, jak również czynniki ksenofobiczne, które pozostają w sposób nieunikniony obecne na scenie komunikacji międzykulturowej. Wielu z tych problemów doświadczyć może jedynie sam tłumacz, którego aktywność zachodzi na granicy heterogenicznych środowisk komunikacyjnych.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
02 Arkadiusz Jablonski [pdf] [242 KB]