Muzyka w Kojiki

Marta Wesołowska

Artykuł jest poświęcony opisom muzyki w najstarszym zachowanym do dziś dziele historiograficznym Japonii ? kronice Kojiki (Księga dawnych wydarzeń, web 712). Autorka omawia kolejno: okoliczności powstania Kojiki (działalność kompilatora Hiedy no Are oraz Urzędu Muzyki Dworskiej ? Gagakury?), charakterystykę wczesnej tradycji muzycznej i widowiskowej w Japonii (kagura, ceremonia przywoływania duszy ? chinkon), analizę za­wartych w Kojiki pieśni kay? oraz fragmentów narracji poświęconych symbolice najstarszych japońskich instrumentów muzycznych. Analizy wybranych opisów muzycznych dokonano z uwzględnieniem kontekstu społeczno-kulturowego oraz pod kątem zastosowania środków językowych. Na przykładzie przedstawionego w artykule materiału dowodowego scharakteryzowano życie muzyczne w starożytnej Japonii. Zwrócono też uwagę na rolę muzyki w kształtowaniu się twórczości literackiej.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
13 Marta Wesolowska [pdf] [327 KB]