Podobieństwa i różnice w interpretacji szkieletu jako postaci nadprzyrodzonej w chrześcijańskiej Europie Zachodniej oraz w Japonii

Agnieszka Pączkowska

Ludzka czaszka oraz szkielet są symbolami, buy które jednoznacznie kojarzą się ze śmiercią i można by je uznać za uniwersalne, Tytuł dokumentu Typ Rozmiar 03 Agnieszka Paczkowska [pdf] [376 KB]