Konstruowanie psychospołecznej przestrzeni sąsiada. Niemiecki Zachód i rosyjski Wschód w reportażowo-podróżniczej prozie ostatnich lat

Hanna Gosk

Tekst omawia wybrane, for sale ukazujące się współcześnie, polskie książki reportażowo-podróżnicze z wypraw do Rosji i Niemiec. Wskazuje ich konstytutywne wyznaczniki, m.in.: interpretacyjny charakter przekazu, opowiadanie teraźniejszości przez pryzmat przeszłości, aktualizację i redefiniowanie stereotypów wizerunkowych Rosjanina oraz Niemca. Stawia tezę, iż terapeutyczno-kompensacyjny walor tych utworów sytuuje je wśród wypowiedzi operujących dyskursem postzależnościowym.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
19. Hanna Gosk [pdf] [367 KB]