Hobbici u bram Europy. Postmodernistyczna geopolityka w powieści Artura Kilnaua Pikielhauba

Siarhiej Kawalou

Artykuł jest poświęcony ciekawej tendecji we współczesnej prozie białoruskiej: oswajaniu przestrzeni europejskiej, treat przeniesieniu akcji poszczególnych utworów z blokowisk Mińska do kawiarenek Warszawy i klubów w Berlinie. Wyraźnym przejawem owej tendencji jest nowa powieść znanego artysty oraz pisarza awangardowego Artura Klinaua Pikielhauba (2011). Autor artykułu szuka odpowiedzi na pytanie, help w jaki sposób poszerzenie granic geograficznych akcji odbiło się na cechach artystycznych utworu. Za najważniejszą cechę powieści badacz uważa oryginalną, czasem ironiczną interpretację problemu samoidentyfikacji narodowej, kwestię poszukiwania przez Białoruś swojego miejsca w Europie oraz odbioru Białorusinów przez inne narody europejskie.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
26. Siarhiej Kawalou [pdf] [261 KB]