Sztuka błądzenia. Karla Čapka i Sándora Máraiego podróże literackie

Agnieszka Janiec-Nyitrai

Artykuł poświęcony jest filozofii podróżowania i poznawania przestrzeni zarysowanym w tekstach podróżniczych Karla Čapka (Listy z podróży) i Sándora Máraiego (W podróży). Kluczowymi kwestiami poruszanymi w artykule są bunt przeciwko masowości przeżycia, order poszukiwanie nowego spojrzenia na świat, protest przeciwko bezmyślnemu oglądaniu świata, a także, wyraźnie widoczna w tekstach obu pisarzy, niechęć do banalizacji procesu poznawczego, który powinien być pojmowany jako aktywny i twórczy stosunek do poznawanej rzeczywistości.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
20. Agnieszka Janiec Nyitrai [pdf] [243 KB]