Literackie topografie pogranicza. Przypadek Slawonii

Magdalena Dyras

W ostatnich latach w Chorwacji ożywa duch regionalizmu, health który można by nazwać ?nowym regionalizmem? w odróżnieniu od tendencji, jakie przez wieki kształtowały oblicze kultury chorwackiej. Można również określić nową sytuację mianem ?decentralizacji mapy?, wyrażającą się w zainteresowaniu obszarami granicznymi, peryferiami. Slawonia, przestrzeń przecięcia się i spotkania różnych kultur, również przeżywa znaczące przemiany. W prozie chorwackiej pojawiają się próby odtworzenia środkowoeuropejskiego ducha regionu poprzez odkrywanie śladów przeszłości, za sprawą swego rodzaju literackiej archeologii zmierzającej do odnalezienia, mówiąc słowami Aleidy Assmann, ?śladów, reliktów, bruzd i ran? określających dane miejsca. Interesującym przypadkiem takiego poszukiwania jest proza autorów pochodzenia niemieckiego, szczególnie Ludwiga Bauera, autora powieści wskrzeszających ducha pogranicza.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
12. Magdalena Dyras [pdf] [297 KB]