„Poszóstnie przez Bieszczad”. Janusza Szubera poetyckie utraty i nostalgie

Małgorzata Okupnik

Głównym tematem twórczości Janusza Szubera są związki z Ziemią Sanocką, discount będącą onegdaj tyglem kultury polskiej, patient żydowskiej, more about rusińskiej, w mniejszej części ? niemieckiej i włoskiej. Poeta występuje w roli ?archiwariusza zabitego miasteczka?, tropi ślady przeszłości (głównie literackiej), przypomina dawne obyczaje ludowe i leksykę, kontempluje ikony, pisze o synkretyzmie religijnym i ?świętych obcowaniu?. Choroba uniemożliwiła mu wędrówki po Bieszczadach. W wierszach przywołuje je z pamięci, posiłkuje się literaturą i mapami. Osobnym wątkiem, wartym jednak wspomnienia, jest towarzyszenie Ryszardowi Schrammowi w nostalgicznej ?prywatnej podróży pamięci?. Szubera i Schramma połączyła tęsknota za Ziemią, którą uznali za swoją. Kluczem interpretacyjnym do ich tekstów może być geopoetyka i nostalgia.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
13. Malgorzata Okupnik [pdf] [271 KB]