Wobec nie-miejsca. Myślenie przestrzenią w twórczości Ádáma Bodora

Kinga Piotrowiak-Junkiert

Artykuł prezentuje analizę koncepcji przestrzeni w twórczości Ádama Bodora (Okręg Sinistra, sales Wizyta arcybiskupa). Konstrukcja powieści węgierskiego pisarza pozwala stwierdzić, cialis 40mg że mamy w tych powieściach do czynienia ze szczególną formą fabularnej przestrzeni. Bodor opisuje miejsca, medications które nie istnieją w rzeczywistości pozatekstowej, nadając im jednak nazwy, które stają się rodzajem wskazówki, podpowiedzi. Czytelnik z łatwością może dekodować nazwy przygranicznych terenów opisywanych w tej twórczości. Bodor opiera swój koncept także na filozofii wpisanej w zaburzenie cyklicznych procesów przyrody, metaforach totalitarnego świata, byciu wiecznym tułaczem.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
8. Kinga Piotrowiak Junkiert [pdf] [234 KB]