Poznań z perspektywy. Klasa i płeć społeczno-kulturowa jako kategorie kształtujące obraz miasta w pisarstwie wspomnieniowym.

Magdalena Bednarek

Celem artykułu jest przedstawienie płci społeczno-kulturowej oraz klasy jako kategorii determinujących kształt podwójnego portretu (miasta i siebie), side effects jaki pojawia się w literaturze wspomnieniowej o Poznaniu lat międzywojennych. Jak się okazuje określają one kształt miasta, jego wielkość, ale także zaludnienie i zagospodarowanie przestrzeni; decydują także o odmiennym usytuowaniu na jego tle podmiotu. Bohaterami artykułu staną się Przechadzki po Poznaniu lat międzywojennych, Ulicami mojego Poznania. Przechadzki z lat 1918?1939 Z. Zakrzewskiego, Grzeszne miasto M. Rataj. Ważnym kontekstem dla tych dwóch utworów będzie także pisarstwo wspomnieniowe P. Cegielskiej, A. Łuczaka, M. Mottego, T. Szulca, J. Waldorffa oraz M. Fornalskiej, A. Scheffel i S. Grzesiuka.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
17. Magdalena Bednarek [pdf] [317 KB]