Claudio Magris: dialektyka harmonii i rozpadu

Mieczysław Dąbrowski

Artykuł jest poświęcony twórczości eseistycznej Claudio Magrisa, wybitnego włoskiego eseisty i badacza kultur z obszaru Europy Środkowej oraz Bałkanów. Podstawą rozważań są znane prace Magrisa, zwłaszcza "Mikrokosmosy", "Dunaj", „Podróż bez końca”. Autor artykułu wydobywa ważne wątki twórczości Magrisa: wątek nostalgii i melancholii, harmonii i rozpadu. Dokonuje analizy myśli Magrisa, odnosząc wskazane wątki do świata, w którym autor ?Dunaju? zakorzenia, najważniejsze według niego, wartości Europy Środkowej. Jest to świat nieistniejącej austro-węgierskiej monarchii sprzed roku 1918, pokazany w kontekście współczesnego rozpadu humanizmu, norm moralnych i totalnego relatywizmu.

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
4. Mieczyslaw Dabrowski [pdf] [220 KB]