Wielkie wymieranie na arce Noego

Monika Żółkoś

W artykule przedstawiono ekokrytyczną interpretację współczesnej wykładni przypowieści o potopie w powieści Juliana Barnesa „Historia świata w dziesięciu i pół rozdziałach". Przedmiotem rozważań staje się Pasażer na gapę, pierwszy rozdział tego utworu, w którym wydarzenia na arce prezentowane są z perspektywy zwierzęcego bohatera. To prowokuje do rozważań poświęconych takim sposobom budowania narracji, w których przełamane zostaje antropocentryczne uwikłanie języka. Jednym z kluczowych wątków artykułu staje się zaczerpnięta z Animal Studies problematyka dysponowania przez człowieka pojęciem „zwierzęcości” i strategie kategoryzowania świata natury. Ważnym kontekstem dla interpretacji przekształceń motywu arki jest również problematyka ekocydu i wymierania zwierząt, która pozwala osadzić wątek biblijny w perspektywie krytyki środowiskowej.

1014746/por.2021.2.12
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
12 Zolkos [pdf] [117 KB]