Akcentowanie pograniczy w środkowoeuropejskim programie edukacyjnym in spe

Katarzyna Taborska

Artykuł stanowi próbę włączenia do humanistycznej edukacji o pograniczach elementów kosmoekologii. Jego powstanie zainspirowała lektura zbioru „Na pograniczu narodów i kultur. Polska – Europa – Ameryka" (oprac. B. Wróblewski, Ł. Janicki, Warszawa–Lublin 2020). Celem jest przedstawienie wstępnych założeń możliwych edukacyjnych dyskursów o pograniczach w ujęciu holistycznym, które uwzględnia zależności oraz oddziaływania kultur w diachronii i synchronii ekosystemów. W tekście zaproponowano m.in. wprowadzenie terminologii z zakresu przyrodoznawstwa jako narzędzia opisu relacji na pograniczach. Przedstawiono w nim również refleksje dotyczące płynnych pograniczy wewnątrzśrodowiskowych oraz ekokrytyczne ujęcie kolonizacji.

1014746/por.2021.2.19
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
19 Taborska [pdf] [111 KB]