„Poprosiłam psa, żeby obwąchał wszystkie moje znamiona”. „Dziecko z darów" Justyny Bargielskiej

Agnieszka Czyżak

Artykuł zawiera rozpoznania poświęcone poezji Justyny Bargielskiej, a w szczególności zbiorowi wierszy wydanemu w roku 2019, zatytułowanemu „Dziecko z darów". Ważnym kontekstem prowadzonych rozważań pozostaje posthumanizm, pojmowany jako otwarty zbiór rozmaitych projektów badawczych połączonych nieantropocentryczną perspektywą oglądu zjawisk. W poezji Bargielskiej nowym sposobom pokazywania zwierząt oraz ich relacji z ludźmi towarzyszą wizje nadchodzącej globalnej katastrofy i końca ludzkości.

1014746/por.2021.2.14
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
14 Czyzak [pdf] [115 KB]