Pomorze (prze)rysowane. Poetyki historyzmu i lokalności w świecie komiksu

Daniel Kalinowski

Tekst dotyczy opisu współczesnego komiksu tworzonego na Pomorzu i o Pomorzu. Za podstawę analizy posłużyło tutaj dwutomowe wydawnictwo „Komiks szczeciński" różnych autorów z kręgu stolicy województwa zachodniopomorskiego, „Opowieści znad Bałtyku" Wojciecha Stefańca „Szczęściarz z rocznika 1917" Agnieszki Kosko-Hołowczyc i Wandy Swajdy oraz dwa komiksy kaszubskojęzyczne „Szczenię Swiãców" i „Arbata", w których autorem scenariusza jest Piotr Dziekanowski. Zestawienie komiksów pochodzących z różnych subregionów Pomorza i różnych gatunkowo twórców ukazuje, przy całym docenieniu tendencji do oryginalności, zastanawiające podobieństwo w kreowaniu obrazów ważnych kulturowo miejsc. Analogie owe można rozpatrywać poprzez wyznaczenie kilku kategorii poetyki komiksu: historyzmu oraz lokalności. Poza problematyką poetyki, pojawia się jeszcze kwestia społecznej potrzeby nowego wykreowania miejsc „magicznych” pejzażu regionalnego, na które odpowiada współczesny ruch komiksowy.

1014746/por.2021.2.22
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
22 Kalinowski [pdf] [166 KB]