Romantyczne „kuźnie natury" w perspektywie ekokrytyki

Wojciech Hamerski

Artykuł prezentuje możliwości zastosowania narzędzi ekokrytyki do lektury dzieł polskiego romantyzmu. Zarówno brytyjskie, jaki amerykańskie „zielone studia” są głęboko zakorzenione w literaturze XIX wieku: Wordsworth, Clare, Shelley, Thoreau, Emerson czy Melvill stanowią ważny punkt odniesienia dla współczesnych badaczy. Artykuł uzasadnia, że „narodowa trauma” zaborów, traktowana jako główna przeszkoda w czytaniu polskiej literatury romantycznej, stanowi okazję do wprowadzenia nowego idiomu do międzynarodowych „zielonych studiów”.

DOI: 1014746/por.2021.2.3
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
03 Hamerski [pdf] [168 KB]