Źle obecna bis. Polska literatura niezależna na tle środkowoeuropejskim [Artykuł recenzyjny: Bogusław Bakuła (2020), Nie zależności. Przypadki literatury i kultury poza cenzurą w latach 1976–1989, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań]

Emilia Kledzik
1014746/por.2021.2.26
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
26 Kledzik [pdf] [120 KB]