Stan przejściowy: o konstrukcie dzieciństwa w powieściach Anny Cieplak na tle polskiej i anglojęzycznej literatury dla nastolatków

Agnieszka Kocznur

Książki Anny Cieplak, począwszy od Ma być czysto (2016), aż do najnowszej Rozpływam się (2021), poświęcone są przechodzeniu z dzieciństwa do adolescencji, jak i liminalności tych dwóch stanów. W swoich powieściach Cieplak stawia pytania: w którym momencie kończy się dzieciństwo? Czy istnieje jeden wyraźny moment, wydarzenie w życiu młodego człowieka, które dzieciństwo przerywa? Czym może powinniśmy mówić o harmonijnym, rozmytym przechodzeniu między stanami? Portret dzieciństwa, który wydobywa się z powieści Cieplak zostaje skonfrontowany z fantazmatami dzieciństwa zawartymi w innych współczesnych książkach YA – polskich: Agnieszki Wolny-Hamkało i Natalii Osińskiej i zagranicznych: Petry Dvorakowej i Fiony Scarlett.

10.14746/por.2023.1.15
Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
15.porownania.33.KOCZNUR [pdf] [208 KB]