Returning to the Past: The Germans as a Historical Trauma in Contemporary Czech Prose

Alena Šidáková Fialová

Artykuł przedstawia zawarte we współczesnej czeskiej prozie odbicia traum związanych z II wojną światową i wydarzeniami powojennymi, uwzględniając problematykę Europy Środkowej, w której tradycyjnie dominuje konfrontacja czeskiego żywiołu z niemieckim. Autorka podsumowuje rozwój refleksji nad tematyką Niemców i Niemiec, II wojny światowej oraz następujacego po niej przesiedlenia w prozie nowego tysiąclecia, a jako zagadnienia wspólne wskazuje kwestie niejednoznacznej identyfikacji narodowej bohaterów literackich, detabuizację przemilczanych wcześniej tematów oraz Zagładę Żydów (szczególnie w odniesieniu do gatunku sagi rodzinnej). Zwraca uwagę także na utwory dotyczące antyniemieckiego ruchu oporu (książki z elementami powieści kryminalnej i z pogranicza literatury pięknej i literatury faktu).

Tytuł dokumentu Typ Rozmiar
04 Sidakova Fialova [pdf] [180 KB]